Obchodní podmínky


Osobní přepoklady účastníků Raftingu

Každý účastník se ujistí, že splňuje nutné fyzické a psychycké předpoklady podle vybrané raftingové túry z katalogu, detailně popsané na našich webových stánkách www.black-sheeps.eu.

Osoby pod vlivem léků, alkoholu či drog budou z túry vyloučeni.

Bezpečnost / Riziko

Každý účastník túry BSA bere na vědomí, že se zúčastňuje dobrodružné, adrenalinové aktivity. Túry společnosti BSA jsou vždy vedeny vyškolenými instruktory (guidy). Vybavení vyhovuje nejnovějším bezpečnostním normám pro splavování divoké vody obtížnosti WW 3+.

Všechny túry jsou předem naplánované a připravené. Vyhrazujeme si právo na změnu splavovaného úseku či času stráveném na vodě vzhledem k počasí, stavu vody či stavu samotných účastníků túry. Před zahájením túry se vždy uskuteční vstupní bezpečnostní instruktáž vedená instruktorem túry, kde se účastníci dozvědí vše potřebné pro pohyb na divoké vodě. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny instruktora.

Zodpovědnost za všechny škody a nároky na náhradu z jakéhokoli právního důvodu proti BSA průvodcem je omezená na hrubou nedbalost a úmyslné zavinění. Organizátor není zodpovědný za škody, ke kterým dojde počas činností, které přesahují rámec původně objednaného progamu.

Kupující důrazně prohlašuje, že přihlášení na túru udělal za plného vědomí sebe i dalších, na túru přihlášených osob. Náklady na záchranu (pohotovostní vrtulník, horská služba, atd...), pokud nejsou zahrnuty v pojištění zodpovědnosti za škody firmy BSA, budou hrazeny zachraňovaným účastníkem. Proto je doporučeno si před túrou zřídit úrazové pojištění odpovídající vykonávané aktivitě (Rafting, Kajak,...).

Přerušení túry / Okamžité vyloučení účastníka z túry

Instruktor má nárok účastníky túry, kteří poruší Smluvní podminky společnosti BSA, také ty, kteří nesplňují nutné předpoklady z túry vyloučit anebo celou túru zrušit. A to i v případě porušení podmínek či neuposlechnutí instruktora během jízdy.

Organizátor túry si vyhrazuje právo na změny v programu v důsledku nepředvídatelných událostí, které mohou ohrozit bezpečnost účastníků (například vysoká hladina vody v řece, změny počasí, nedobrá fyzická kondice účastníků,...). Pořadatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit za výše uvedených podmínek. Při hrubém porušení pravidel, ohrožení bezpečnosti účastníků, či nerespektování pokynů instruktora, může být instruktorem túra okamžite přerušena, či vyloučen konkrétní účastník túry bez nároku na jakoukoli další kompenzaci.

Zranení nebo poškození je potřebné okamžite nahlásit průvodci.

Doba trvání túry

Dobu trvání túry není možné vždy přesně předpovědět. Časy uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační. Doba je závislá především na stavu vody v řece, počasí, zdatnosti účastníků, ...

Zodpovědnost

Doprava na nástupní a výstupní místo z túry vlastními motorovými vozidly není součástí našeho programu. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za úrazy, nehody a poškození majetku tímto způsobeným.

Pořadatel neručí za služby třetích stran. Účast na všech akcích je na vlastní nebezpečí a vlastní riziko. V případě zapůjčení vybavení, je osoba takto konající povinna půjčené vybavení vrátit v původním stavu. Organizátor je oprávněn požadovat náhradu škody na zapůjčeném materiálu způsobenou účastníkem tůry.

Tůry mají sportovní a dobrodružnou povahu, proto klademe zvýšené nároky na kondici a zdraví účastníků.

Zvláštní podmínky pro BSA rafting túry

Pro případné plavání v divoké vodě (není vyloučeno) je potřeba ovládat dostatečné plavecké schopnosti v proudící vodě. V případě pochybností bude na začátku tůry plavání přezkoušeno. Po celou dobu konání túry odpovídá každý z účastníků za to, že má na hlavě zapnutou přilbu, zapnutou vestu (účastník se ujistí, že je dostatečně utáhlá, tak aby se na těle nepohybovala). Tyto dvě věci (přilbu a vestu) je přísně zakázáno počas celé plavby uvolňovat či vyslékat (jako součást túry se rozumí i přístup k řece a od řeky). Dále se každý ujistí, že má další potřebné vybavení jako neopren, neoprenovou bundu, neoprenove boty a pádlo. Průvodce má právo účastníka s nedostatečným vybavením - pokud tato okolnost nastala z nedbalosti účastníka - vyloučit z túry.

Použití vlastního vybavení je po schválení průvodcem možné, musí však odpovídat standardům pro divokou vodu stupně WW III+, nemá však vliv na cenu raftingu.

Túry společnosti BSA jsou vhodny pro děti od 7mi let s požadovanými plaveckými dovednostmi. Děti od 7mi do 18ti let pouze v doprovodu rodičů či jiné, za dítě odpovědné osoby.

Během každé túry je možnost skočit si z cca 5-ti metrového skokánku u Wasserlochklammu (pokud to podmínky dovolí - je výhradně na rozhodnutí průvodce, jestli se danou túru bude či nebude skákat). Skákání je na vlastní nebezpečí, účastníci budou před skokem proškoleni o způsobu skákání a správném doplavání zpět ke břehu.

Účastník je odpovědný za úmyslné poškození vybavení a lodí.

Účastník je povinnen spolupracovat při nakládání a vykládání lodí z/na dopravní prostředek.

Vlastní zodpovědností každého účastníka je být mimořádně opatrný při nastupování a vystupování z lodě, jakožto i pohybu po břehu. Je třeba očekávat plytčiny, hlubiny, kluzké a ostré kameny, různé podmínky proudění vody, počítat s pohybem ostatních lodí, což způsobuje vyšší riziko možnosti zranění.

Účastník je povinnen upozornit instruktora o případných zdravotních problémech (astma, cukrovka, alergie,...). Každý instruktor má u sebe suchý vak, kde je možné uložit potřebné medikamenty.

Fotografie a videa pořízené firmou BSA během túry mohou být použity pro reklamní účely firmy.

Za případné ztráty cenností jako jsou hodinky, náušnice, prstýnky nebere firma BSA žádnou zodpovědnost.

Příroda a okolí

Okolí řeky Salzy je výjmečné pro svoji krásu a čistotu, jakožto i řeka samotná, proto je zakázáno vyhazovat jakékoli odpadky, nedopalky cigaret či jiné věci do vody či přírody. Vše si bereme sebou a na konci túry vyhodíme do košů k tomu určených (v Rakousku se třídí odpad). Totéž platí pro jakoukoli nečistotu nalezenou ve vodě či na břehu.

Platba

Závazná rezervace túry bude provedena po zaplacení 50% zálohy na účet společnosti Black Sheeps Adventures s.r.o.. Doplatek bude proveden buď na místě v hotovosti, nebo převodem na účet na základě faktury.

Bankovní údaje:

Black Sheeps Adventures s.r.o.

Č.ú. u Fio banky: 2900986644 / 2010

Variabilní symbol: bude zaslán po rezervaci túry

Stornopoplatky:

20% do měsíce před dnem uskutečnění túry

50% týden před túrou

100% v případě nedostavení se na túru