Základní informace

Rafting je venkovní (outdoorová) aktivita provozovaná na nafukovacích lodích (od dvoumístných po vícemístné). Je považován za extrémní sport, není tedy vhodný pro všechny.

Pro koho je Rafting určen?

Pro všechny, kteří chtějí zažít adrenalinový zážitek na divoké vodě, ale především spoustu zábavy. Na raftu je vždy přítomen "průvodce" tedy zkušený člověk s požadovanou licencí, který celou loď řídí.

Pro koho naopak není vhodný?

· Především pro neplavce - účastníci jsou sice oblečeni do neoprénu, plovacích vest i přileb, ale i k tomu je potřeba základních znalostí plavání.

· Děti do 7-mi let - toto pravidlo je dáno, s tím nic nenaděláme. Pro starší děti platí výše uvedená podmínka - musí umět plavat a děti od 7-18 let jen v doprovodu rodičů či jiné, za děti zodpovědné osoby.

· Lidem špatně se pohybujícím, se zdravotními omezeními - jedná se o adrenalinový sport, je třeba se pohybovat po kluzkých kamenech, méně přístupných místech,...

· Osobám pod vlivem alkoholu a drog - toto prostě na vodu nepatří.

Co vše během jízdy zažijem?

Především spoustu zábavy, koupání (ať již chtěné či nechtěné). V programu je také zařazeno skákání z 5 m vysokého můstku (dobrovolně a na vlastní nebezpečí).  Plavání v divoké vodě (dobrovolně). Plavbu nádhernou Palfauskou soutěskou a spousta adrenalinu a skvělých zážitků.

Na čem jezdíme?

Jak již bylo zmíněno, rafting je provozován na nafukovacích lodích různé velikosti. Pro úplné začátečníky doporučujeme větší raft pro 4-10 osob kde sedí všichni pospolu s průvodcem na jedné lodi, nemusí se tedy starat o řízení, jen občas zapádlovat na průvodcův rozkaz. Pro zkušenější vodáky je pak miniraft, který je pro 3-4 osoby. V miniraftu není přítomen průvodce, je však v doprovodné lodi, takže v případě převrhnutí či jiného problému je vždy nablízku připraven pomoci . A pro velké odvážlivce jsou pak menší loďky pro dva, u nás hojně nazývané jako Pálavy - kde už je potřeba mít trochu více zkušeností.

Volba typu lodě také záleží na stavu vody v řece.

Kdy je řeka Salza splavná?

Od konce dubna do půlky října a to za každého počasí, déšť tedy není problém. Na začátku sezóny je třeba počítat s troškou více vody a tedy i adrenalinu (tají sněhy a vody je více, i teploty vzduchu jsou nižší). Naopak letní pohodičku a koupačku (avšak méně vody) si užijete v letních měsících.

!!! Za velkého stavu vody (povodňového stupně) z bezpečnostních důvodů nejezdíme !!!

Stav vody je možno pravidelně kontrolovat TU

Stav vody nad červenou přerušovanou čárou již není sjízdný (povoďňový stav).