Základné informácie

Rafting je vonkajšia (outdoorová) aktivita prevádzkovaná na nafukovacích člnoch (od dvojmiestnych po viacmiestne). Je považovaný za extrémny šport, nieje teda vhodný pre všetkých.

Pre koho je Rafting určený?

Pre všetkých, ktorí chcú zažiť adrenalínový zážitok na divokej vode, ale predovšetkým veľa zábavy. Na rafte je vždy prítomný "sprievodca", teda skúsený človek s požadovanou licenciou, ktorý celú loď riadi.

Pre koho naopak nieje vhodný?

· Predovšetkým pre neplavcov - účastníci sú síce oblečení do neoprénu, plávacej vesty i prilby, ale i k tomu sú potrebné základné znalosti plávania.

· Deti do 7-mich rokov - toto pravidlo je dané, s tým nič nenarobíme. Pre staršie deti platí vyššie uvedená podmienka - musia vedieť plávať, a deti od 7-18 rokov iba v doprovode rodiča či inej, za deti zodpovednej osoby.

· Ľuďom zle sa pohybujúcim, so zdravotnými obmedzeniami - jedná sa o adrenalínový šport, je treba sa pohybovať po klzkých kameňoch, menej prístupných miestach, ...

· Osobám pod vplyvom alkoholu a drog - toto proste na vodu nepatrí.

Čo všetko počas jazdy zažijeme?

Predovšetkým veľa zábavy, kúpanie (či už chcené alebo nechcené). V programe je tiež zaradené skákanie z 5 m vysokého mostíka (dobrovoľne a na vlastné riziko). Plávanie v divokej vode (dobrovoľne). Plavbu nádherným Palfauským kaňonom a veľa adrenalínu a skvelých zážitkov.

Na čom jazdíme?

Ako už bolo spomenuté, rafting sa prevádzkuje na nafukovacích člnoch rôznej veľkosti. Pre úplných začiatočníkov doporučujeme väčší raft pre 4-10 osôb, kde sedia všetci pospolu so sprievodcom na jednej lodi, nemusia sa teda starať o riadenie, iba občas zapádlovať na sprievodcov pokyn. Pre skúsenejších vodákov je potom miniraft, ktorý je určený pre 3-4 osoby. V minirafte nieje prítomný sprievodca, je však v doprovodnom člne, takže v prípade prevrhnutia či iného problému je vždy nablízku, pripravený pomôcť. A pre veľkých odvážlivcov sú potom menšie loďky pre dve osoby, u nás často nazývané ako Pálavy - kde je už potrebné mať trochu viac skúseností.

Voľba typu lode taktiež závisí na stave vody v rieke.

Kdy je rieka Salza splavná?

Od konca apríla do polovice októbra a to za každého počasia, dážď teda nieje problém. Na začiatku sezóny je potrebné počítať s trocha viac vody a teda aj adrenalínu (topí sa sne a vody je viacej, i teploty vzduchu sú nižšie). Naopak letnú pohodičku a kúpanie (avšak menej vody) si užijete v letných mesiacoch.

!!! Za veľkého stavu vody (povodňového stupňa) z bezpečnostných dôvodov nejazdíme !!!

Stav vody je možno pravidelne kontrolovať TU

Stav vody nad červenou prerušovanou čiarou už nieje zjazdný (povoďňový stav).